Bioenergi

Som del av vårt fokus på miljø og bruk av egne ressurser, blir  bygningene på gården varmet opp gjennom et sentralfyrt vedfyringsanlegg. Kårkaill Jostein er brennende engasjert i bruk av bioenergi, og har vært med på å etablere flere bioenergianlegg i Levanger gjennom selskapet Innherred Biovarme AS. Ta gjerne kontakt med Jostein for en orientering om anlegget.