Støre i historien

Med sitt gode jordsmonn og sentrale, oversiktlige plassering nær fjorden, har Støre alltid vært en attraktiv plass for bosetting og dyrking. Det er gjort funn etter bosetting fra steinalder og tidlig bronsealder. Det er 14 gravhauger på gården, samt en offergrop som stammer fra yngre jernalder, ca år 500 e.kr.

Støre som embetsmannsgård

Støre har en spennende historie hvor første oppsitter som er nevnt er en en kvinne, «Helena på Stole», som i 1520 betalte 2 mrk i ekstra-skatt til Kristian II (sitat Skogn Historie).Fra 1600 – 1800 tallet fulgte gården flere sentrale embetsmenn i bygda. En av dem var «forligelseskommisær» Jonas Nilsen Støre som fikk 14 barn med Sigrid Oline Støre og har spredd Støre-navnet vidt omkring. En av deres etterkommere er blant annet Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre.

Jonas Nilsen Myhr Støre og Sigrid Oline Støre

Historien er også beskrevet i boka “Skogn Historie, X – Midt Skogn 1” (Ivar Berre m.fl. 2003) med bl.a. dette utdraget:

“Støre ligg sentralt plassert på Skogn og ei rekke ledende menn i bygda har bodd på gården. Fogd Jens Bing 1676 – 1690, fogd Borch 1681 – 1686, kapt. Jørgen Lund fra 1698. oberstltn. P. Lund til 1721, oberstltn. Lorents Brun til 1730, lensmann Ole Moe fra 1783 – 1814, Jonas Nilsen Støre 1814 – 1872, Lensmann Georg Fredrik Rønning.”

Bygningene

I 1718 kom Armfeldt med sin hær fra Sverige og plyndret flere av gårdene på Skogn. Armfeldt selv tok bolig i hovedbygningen på Støre, mens soldatene forsøkte å ta Trondheim. Da hæren forlot landet ble  hovedlåna og flere andre bygninger på Støre brent ned. Tømmer datert på låven er imidlertid tidfestet til ca 1640, og ser derfor ut til å ha overlevd denne brannen. Dette stammer antagelig fra den opprinnelige Masstua på gården. Ny Trønderlån ble satt opp på midt på 1800-tallet, denne har vært gjennom flere runder med restaurering og er fortsatt dagens hovedbygning på gården.

Trønderlåna fra 1920

Trønderlåna på bilde fra 1920

Den eldste delen av Masstua på Støre ble bygget rundt 1825. Ordet «Masstu» kommer av Mat-stue og er et flerbrukshus som har blitt brukt til alt fra slakting og grovkjøkken, oppbevaring av mat, islager, hønsehus, bolig for drenger og gårdsarbeidere og verksted.

Støre har en en rik historie med både embedsmenn og gårdbrukere og forskjellig aktivitet, og gården er fortsatt under stadig utvikling.

Vår tid

Støre har vært i vår familie siden 1883, da søster til Torbjørn sin tippoldefar kjøpte gården.  Torbjørn er nå sjette gernerasjon som eier og driver på Støre etter at han tok over etter sin far i 2008.

Torbjørn sin far, Jostein Trøite, tok over gården i 1977 etter sin far. Jostein og Torny Trøite var tidlig ute med økologisk drift, og startet omlegging i 1995. De var også tidlig ute med å drive med Inn på Tunet aktiviteter i forhold til skole, og har drev “gården som pedagogisk ressurs” i samarbeid med Skogn barne- og ungdomsskole fra 2002 til 2015.

Vi synes det er viktig å ta med hele denne historien inn i framtida, og deler den gjerne med gjestene våre.